English
هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

اخلاق مهندسی
 
 
اخلاق پژوهشی & اخلاق مهندسی
 
 ارتقاي کیفیت زندگي انسانها تنها با توسعه علمي مستمر و پایدار درتمام جنبه هاي زندگي میسر است. از الویتهاي اصلي در رسیدن به توسعه پایدار، بازبیني دقیق مسائل مربوط به حوزه اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي مي¬باشد. آسیب¬ها و زیان¬هاي ناشي از بي¬توجهي به اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي، خسارتهاي بسیار و گاه جبران ناپذیر بر پیکرهي دانش و روند توسعه علمي از یک سو و زندگي مردم و محیط زیست از سوي دیگر وارد کرده است. توجه به اخلاق پژوهشي و اخلاق مهندسي به معني کاوش در مباني و کاربرد اصول اخلاقي در پژوهش و مهندسي، آموزش درست آن اصول، ارائه دستورالعملهاي اخلاقي و برخورد جدي و متناسب با رفتارهاي نادرست است.  
در سالهاي اخیر متأسفانه شاهد فاصله گرفتن بخشي از جامعه پژوهشي و مهندسي از این مباني هستیم. بنابراین با آموزش و تربیت پژوهشگران، دانشمندان و مهندسان ملتزم به اصول اخلاقي مي¬توان به روند توسعه سالم علمي کمک نمود. 
در هیمن راستا هفتمین کنفرانس بین المللی انرژی بادی ایران با پایبندی به اصول اخلاق مهندسی از پژوهشگران محترم تقاضا دارد در ارسال مقالات علمی با رعایت کامل اصول اخلاقی در استفاده از منابع و همچنین ارایه پژوهشی های مستقل و با اصالت به تحقق این اصل اساسی در این رخداد علمی بزرگ کمک نمایند. چنانچه عدم رعایت این موضوع در هر یک از مراحل ثبت، ‌ارزیابی و یا ارایه مقالات به اثبات برسد، کلیه مقالات نویسندگان آن مقاله از لیست کنفرانس حذف و شرکت در کنفرانس برای این افراد امکان¬پذیر نخواهد بود.
 
 
پیوند ها

محور های مقالات
Skip Navigation Links.
Collapse دسته بندیدسته بندی
Expand مهندسی برقمهندسی برق
Expand مهندسی مکانیکمهندسی مکانیک
Expand ارزیابی، اقتصاد، سیاستگذاری، محیط زیستارزیابی، اقتصاد، سیاستگذاری، محیط زیست
اطلاعات همایش
حامیان
حامیان مالی
حامیان معنوی
  آدرس دبیرخانه: IWEC 2021 (7th) Office: Automation and AI Research Institute, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran. IWEC Permanent Office: End of Shahid Dadman Blv., Shahrak Ghods, TEHRAN, IRAN   شماره تماس: 02332300205 - 02188083379     پست الکترونیکی: info@iranwec.com     نمابر: 02188083382  
كليه حقوق وب سایت برای هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران محفوظ است.
adak-co.ir